matematykaszkolna.pl
Dla jakiej wartości parametru m iloczyn wielomianów f(x) i g(x) jest równy h(x) Samwoja: Dzień Dobry, proszę o przypomnienie jak sie to robiło? Dla jakiej wartości parametru m iloczyn wielomianów f(x)=mx−1 i g(x)=x2+m jest równy wielomianowi h(x)=2x3−x2+4x−27 Pamiętam, ze musze je wymnożyć: f(x)*g(x) = (mx−1)*(x2+m)=mx3+m2x−x2−m i nie wiem co dalej?
19 maj 14:59
PW: Wielomiany równe muszą mieć równe współczynniki przy odpowiednich potęgach 'x".
19 maj 15:00
ABC: musiałbyś mieć m=2 ale jednocześnie m=27 , to nie pyknie emotka
19 maj 15:01
Samwoja: I bardzo dziękuję za podpowiedzi emotka kazuje się, że tutaj powinno być 2 a nie 27! Dla jakiej wartości parametru m iloczyn wielomianów f(x)=mx−1 i g(x)=x2+m jest równy wielomianowi h(x)=2x3−x2+4x−2 No ale mimo to, nie rozumiem jak to zrobić.
19 maj 15:04
Samwoja: Czy dobrze kombinuję, że po wymnożeniu mam f(x)=mx−1 i g(x)=x2+m f(x) *g(x)= h(x) mx3+m2x−x2−m = 2*x3−x2+4*x−2 czyli mx3 − > 2*x3 m2x −> 4*x −x2 −> −x2 −m = −2 m=2 ?
19 maj 15:11
ABC: teraz może pyknie piszesz układ równań x3:m=2 x2:−1=−1 x:4=m2 x0: −m=−2 jego jedynym rozwiązaniem jest m=2
19 maj 15:13
Samwoja: czyli teraz podstawiam? mx3+m2x−x2−m = 2x3−x2+4x−2 m=2 2x3+22x−x2−2 = 2x3−x2+4x−2 no i to sięzeruje ... a jak się zeruje tzn, że m=2?
19 maj 15:18
PW: To zbędne (sprawdzenie można zrobić, ale nie jest wymagane, jeżeli nie ma błędów rachunkowych, to odpowiedź jest poprawna).
19 maj 15:21
ABC: nie podstawiasz tylko porównujesz i rozwiązujesz układ
19 maj 15:22