wielomiany rozkładalne justyna123: Niech K będzie ciałem. Udowodnić, że wielomian nierozkładalny f ∊ K[X] jest rozdzielczy wtedy i tylko wtedy, gdy f'≠ 0.
18 maj 18:23