kwadratowa ygrek: Niech x1 , x2 bedą rozwiązaniami rówanai x2−2ax −1 = 0, gdzie a∊N>0. Wykaż że dla każdego
 1 
n∊N wartośc wyrażenia W=

(x12n−x22n)(x14n−x24n) jest iloczynem
 8 
kolejnych liczb całkowitych.
18 maj 16:23