funkcje ygrek: Znaleźć wszystkie funkcje f(x)=ax2+bx+c, takie że f(0)jest liczbą całkowitą,
 1 n−1 
f(n+

)>n2−n+1 oraz f(n+

)<n2+n−1, gdzie n − liczba naturalna.
 n n 
18 maj 16:16