Geometria analityczna FUITP: Pole trójkąta ABC, gdzie C = (−4, −2), równe jest 6. Punkty A i B są punktami wspólnymi prostej
 4 
równoległej do osi OX i wykresu funkcji f(x)=

. Wyznacz współrzędne punktów A i B.
 |x| 
Jakaś podpowiedź? Wiem na pewno że współrzędne y tych punktów będą takie same i będą wynosić 4|x|? Proszę o jakąś podpowiedź
18 maj 15:49
fil: co wiecej:
 4 
A(−x,

)
 |x| 
 4 
B(x,

)
 |x| 
18 maj 15:53
fil: |AB| = 2x
 4 
Wysokosc trojkata

+ 2
 |x| 
18 maj 15:54
FUITP: Czemu −x i x? I skąd się bierze potem ta wysokość?
18 maj 16:32
FUITP: Dobra już wiem skąd ta wysokość, teraz tylko dlaczego −x i x. Czy to wynika z tej wartości bezwzględnej?
18 maj 16:40
FUITP:
 4 
Dobra już wiem, to wynika bezpośrednio ze wzoru f(x)=

. Druga współrzędna musi być
 |x| 
liczbą przeciwną skoro punkty należą do tej funkcji i są na tej samej wysokości. Dobrze myślę? Bo już mam mętlik w głowie.
18 maj 16:47
ICSP: Dobrze myślisz
18 maj 16:52