matma kornelia: Rozwiąż podanie nierówności. Zbiór rozwiązań zaznacz na osi liczbowej i zapisz odpowiednim przedziałem a) 2x − 4 ≥ 3x + 2 b) 2/7x − 1/4 < 1/28 c) (3x−5)² ≤ (3x+1) (1−3x)
18 maj 15:03
18 maj 15:26