Znaleźć pole lemniskaty Martyna: Znaleźć pole lemniskaty: r2 = a2 cos(2θ)
18 maj 14:34
18 maj 16:41