styczna salamandra: Styczna do paraboli o równaniu y=6x2−3 w punkcie P=(x0,y0) jest nachylona do osi Ox pod kątem 60 stopni. Oblicz współrzędne P. f'(x)=26x f'(x0)=3
 3 18 32 2 
3=26*x0 −> x0=

=

=

=

 26 12 12 4 
 2 
P=(

, y0)
 4 
 2 1 6 
f(

)=6*

−3=

−3
 4 8 8 
 2 6 
P=(

,

−3)
 4 8 
jest ok?
18 maj 13:58
annabb: tak
18 maj 14:49
salamandra: dzięki
18 maj 15:15