stosunek pol Antek: W trójkacie ABC o bokach BC=a , AC= b ; AB=c , poprowadzono środkowe AA', BB',CC'. Wykaż że
 PA'B'C' 2abc 

=

.
 PABC (a+b)(b+c)(c+a) 
18 maj 13:26