Funkcja liniowa Dom3b2: Funkcja liniowa dana jest wzorem f(x)=−25x+5. Wybierz zdania prawdziwe. A. Punkt (0,5) należy do wykresu funkcji f. B. Funkcja f jest malejąca. C. Wykres funkcji liniowej f przechodzi przez I, II, III ćwiartkę układu współrzędnych.
18 maj 13:09
Jerzy: A i B
18 maj 13:14