Najmniejsza dodatnia liczba spełniająca nierówność madad: Wyznacz najmniejszą liczbę dodatnią spełniającą nierówność |(5x−6/2x+1)−2|≤3 Zakoduj drugą, trzecią i czwartą cyfrę po przecinku rozwinięcia dziesiętnego otzymanego wyniku.
18 maj 12:50
madad: Udało mi się rozwiązać. Dla innych szukających: Uwzględnienie dwóch przypadków i wyliczenie miejsc zerowych. Tylko jedne miejsce zerowe będzie dodatnie i będzie spełniać warunek, dlatego taka jest odpowiedź.
18 maj 12:55