Indukcja tanek: Stosując zasadę indukcji matematycznej sprawdzić, czy dla każdej liczby naturalnej n > 0 prawdziwy jest wzór: 12 + 32 + 52 + · · · + (2n + 1)2 =(n + 1)(4n2 + 8n + 3)3 .
18 maj 12:07
18 maj 12:12
annabb: a mi się wyświetliło ... tu kliknąć w 4 wzorek ..jeden raz się wyświetli http://matematykadlastudenta.pl/strona/1034.html
18 maj 12:25