Ile jest sposobow tanek: Ile jest sposobów na ułożenie 52 identycznych kwiatów w 6 różnych wazonach, jeśli w każdym muszą być co najmniej 4 kwiaty?
18 maj 12:03
PW: Liczba rozwiązań równania 4 + x1 + 4 + x2 + 4 + x3 + 4 + x4 + 4 + x5 + 4 + x6 = 52 x1 + x2 + x3 + x4 + x5 + x6 = 28, w którym xj są liczbami naturalnymi (z zerem).
18 maj 12:48