Zmienić kolejność całkowania we współrzędnych biegunowych Kamila: Zmienić kolejność całkowania we współrzędnych biegunowych π/2 2acos(∅) ∫ ∫ f(r, θ)drdθ 0 0
18 maj 10:46