matematyka, sin, cos, tg - obliczanie Patrycja: Wyznacz miarę kąta β, jeśli: a) sinβ= 0,5 i β jest kątem ostrym b) sinβ= 0,5 i β jest kątem rozwartym
18 maj 10:44
ICSP: 30 150
18 maj 10:46
PW: Z tym, że to "wyznacz" nie powinno polegać na stwierdzeniu "bo tak jest i ja to wiem" a) Należy narysowć trójkąt prostokątny, w którym sinβ = 0,5 (przyprostokątna jest dwa razy krótsza od przeciwprostokątnej) i uzasadnić, że rzeczywiście kąr β ma miarę 30°.
18 maj 11:29