matematyka, sin, cos, tg - obliczanie Patrycja: Oblicz tgα, cosα, jeśli sinα = 5/13 i α jest kątem rozwartym.
18 maj 10:39
ICSP:
 12 
cosα = −1 − sin2α = −

 13 
 sinα 5 
tgα =

= −

 cosα 12 
18 maj 10:40
Bleee: Korzystaj z jedynki trygonometrycznej oraz informacji że jest to kat rozwarty
18 maj 10:40
18 maj 10:41