. OLA: Znajdź wzór funkcji kwadratowej o wierzchołku w punkcie W=(2,−2), której wykres przechodzi przez punkt P=(3,−4).
18 maj 09:28
Ania: wiesz, że −b/a=2 ( x wierzchołka) b=−2a y=ax2−2ax+c i podstaw punkty
18 maj 09:55
annabb: rysunekalbo y=a(x−2)2−2 podstawiam P −4=a(3−2)2−2 więc a= −2 y=−2(x−2)2−2 bo nie musi być ogólna emotka
18 maj 10:28