Diagram Vena - zaznaczenie zdarzenia A u B Shizzer: rysunekZdarzenia A ∪ B są po prostu sumą zdarzeń A i B. Więc dobrze zaznaczyłem na diagramie Vena ten zbiór zdarzeń A ∪ B? Mam wątpliwości bo przecież ze wzoru P(A ∪ B) = P(A) + P(B) − P(A ∩ B) wynika, że z mojego rysunku powinienem wyłączyć P(A ∩ B) natomiast na internecie widziałem, że moja wersja rysunku jest poprawna. Więc on jest ok czy nie?
17 maj 20:55
Mila: Jest poprawna . P(A ∪ B) = P(A) + P(B) − P(A ∩ B) odejmujesz P(A∩B), bo liczyłbyś dwa razy prawd. części wspólnej.
17 maj 21:08
Shizzer: Rozumiem. Dziękuje za pomoc
17 maj 21:14