Prawdopodobieństwo sunnnn: W pewnych badaniach ankietowych wylosowano 800 studentów pewnej uczelni. Na pytanie, czy student po ukończeniu studiów chce pracować w swojej rodzinnej miejscowości „tak” odpowiedziało 120 studentów. Czy na poziomie istotności α=0,01 można odrzucić hipotezę, że procent tych studentów w populacji wynosi 20%.
17 maj 18:50
annabb: pt=120/800=0,15
 0,15−0,2 
uemp=

800=−0,357
 0,15•0,85 
ukryt=u1−0,05=1,65 |uemp|<ukr nie ma podstaw do odrzucenia kipotezy
17 maj 20:29