planimetria salamandra: Dane są trzy niewspółliniowe punkty A=(1,1) B=(6,2) C=(4,5). ile jest wszystkich punktów D takich, że czworokąt o wierzchołkach ABCD jest trapezem prostokątnym? Muszę wyznaczyć np prostą BC i do niej prostopadłą i w ten sposób jakoś szukać?
17 maj 12:32
fil: 6
17 maj 12:34
salamandra: dobrze kojarzę, że to to zadanie, o którym na discordzie długo dyskutowaliście? próbowałem się właśnie doszukać
17 maj 12:34
fil: Tak, byly dwa podejscia, kombinatoryczne i normalne, czyli narysowanie sobie tego w ukladzie wspolrzednych
17 maj 12:37
salamandra: właśnie kombinuję w geogebrze, ale..... tylko jednego się doszukałem
17 maj 12:37
janek191: rysunek
17 maj 13:52
janek191: rysunek 2)
17 maj 13:57
janek191: __ __ W 1) zachodzi AB II CD W 2) __ __ BC II AD
17 maj 13:59