Moment bezwładności Kamil : rysunekOblicz moment bezwładności połowy pierścienia. Coś takiego jak na rysunku. Wyprowadziłby ktoś mi wzór na to.
17 maj 12:08
Leszek: Nie podales osi ? ? Ta sama bryla ma rozne momenty bezwladnosci wzgledem roznych osi ! !
17 maj 13:00
Kamil : Względem osi przechodzącej przez środek ciężkości figury do osi x
17 maj 13:54
Leszek: " i prostopadlej do plaszczyzny figury ? ? ? ? ?" Fizyka jest to nauka scisla i wymaga scislego , logicznego formulowania problemow i zadan ! ! ! ! Nie podales wymiarow ! ! ! !
17 maj 16:04
Kamil : Obliczyć moment bezwładności figury względem osi poziomej przechodzącej przez środek ciężkości tej figury. Średnica dużego półkola 50. Średnica małego wyciętego półkola 20.
17 maj 16:16
Kamil : Takie mam polecenie w zadaniu.
17 maj 16:17
Leszek: Czyli chyba chodzi o os symetrii figury ? ? ? Kto Ci dal tak nie precyzyjnie sformulowane zadanie ? ? ?
17 maj 16:21
Kamil : Prowadzący cwiczenia w dobie nauczania zdalnego...
17 maj 16:23
Kamil : Też mi się wydaje że chodzi o oś symetrii figury
17 maj 16:29
Kamil : Próbowałem twierdzeniem steinera ale coś robię źle (π*254) /8 + 312,5π*(11,82−100/3π)2 − [(π*104) /8 + 50π*(11,82−40/3π)2
17 maj 18:06