ciagi fil: Suma 2018 początkowych wyrazów ciągu geometrycznego (an ) jest równa 1417, a suma odwrotności tych wyrazów jest równa 109. Oblicz iloczyn 2018 początkowych wyrazów ciągu (an) .
17 maj 11:19
17 maj 11:33
Minato: Niech an to ciąg geometryczny, wówczas ∏k=12018 ak = 131009
17 maj 11:33
fil: tez tyle wyszlo
17 maj 12:25