Dany jest ciąg arytmetyczny an dla którego suma pierwszych olq: Dany jest ciąg arytmetyczny an dla którego suma pierwszych n wyrazów wyraża się wzorem
 3 11 a5+a7 
Sn=

n2

n. Wówczas wartość wyrażenia

jest równa:
 2 2 2 
Jak mając te informacje mogę wyliczyć a1 i a2?
17 maj 10:58
annabb: S1 to suma jednego pierwszego wyrażenia czyli a1 S2 to suma dwóch pierwszych wyrażeń czyli a1+a2
17 maj 10:59
annabb: albo
a5+a7 a6 S11 

=

=

2 2 11 
17 maj 11:02
olq: czyli:
 3 
a1=S1=

−{11}{2}=−4
 2 
więc S2=a1+a2 −> −4+a2=3*2−11 a2=−1 czyli r=3, tak?
17 maj 11:16
annabb: tak
17 maj 13:05
mann:
a5 + a7 

= a6 = S6 − S5
2 
17 maj 14:21