Bijekcja kasia: Czy roznowartosciowosc pochodnej mocnej odwzorowania ma jakiś związek z tym, że odwzorowanie jest bijekcją?
17 maj 03:14
Adamm: Jeśli f ma różnowartościową pochodną w każdym punkcie, jest bijekcją, jest gładka, to f jest dyfeomorfizmem.
17 maj 17:46