logarytmy Matmaekspert: Liczby x, y, z są dodatnie i różne od 1 oraz log(x)√y= i log(y)3√z= 3 4 Oblicz log(z)4√x *Litery w nawiasach to podstawy logarytmy x1/3=y1/2 y1/4=z1/3 posze o pomoc
17 maj 01:48
a7: czy może zapisać tak, aby było czytelnie/zrozumiale? podstawę logarytmu zapisujemy przez shift+_
17 maj 02:20
a7: *czy możesz?
17 maj 02:20
a7: x13=y12 y14=z13 ? czy tak?
17 maj 02:26
a7: y=x23 z=y34=(x23)34=x12=x logx4x=logx(x)12= 12
17 maj 03:05