rówananie yep: Wyznacz wszystkie a że x3 − x + a = 0 ma trzy różne rozwiązania będące liczbami całkowitymi.
17 maj 00:24
a7: rysunekx(1−x2)=a a=0 x1=0 x2=1 x3=−1
17 maj 01:09
yep: Teraz mam sprawdzać dla a=1, 2,3....−1,−2...
17 maj 08:51
ABC: rysunek nie zrozumialeś rysunku zauważ że równanie x3−x+a=0 możemy przekształcić do postaci a=x−x3 i z wykresu widać , że ono ma trzy rozwiązania rzeczywiste w tak wąskim zakresie zmienności a , że jedyną liczbą całkowitą do sprawdzenia jest 0 (a musi być całkowite, ze wzorów Viete'a to wynika)
17 maj 09:30