Prawdopodobieństwo Patryk: Cześć, Rzucamy kostką sześcienna 20 razy. Oblicz prawdopodobieństwo, że wypadnie co najmniej raz '6' i dokładnie raz '1'. Czy mogę to zrobić w taki sposób: A' − wypadną min. dwie jedynki i ani jedna szóstka A − przynajmniej jedna szóstka i dokładnie raz "1" |Ω| = 620 |A'| = 1 * 1 * 518 (minimum dwie jedynki, później dowolne liczby od 1−5)
 |A'| 
P(A') =

 |Ω| 
i teraz P(A) = 1 − P(A') .... ?
16 maj 16:19
ABC: twoje A i A' to nie są zdarzenia przeciwne po pierwsze wzory de Morgana po drugie "nieprawda że jedynka wypadła dokładnie raz" daje możliwość że nie wypadła ani razu
16 maj 16:31
Patryk: Czyli będzie |A'| = 518 + 420 ? Czyli A' − ani razu 6 i minimum dwie jedynki lub żadnej jedynki?
16 maj 16:38
Patryk: poprawiam zapis 518 + 420
16 maj 16:39
ABC: wiesz co to jest zaprzeczenie koniunkcji − dam ci obrazowy przykład nieprawda że ( robiłem kupę i robiłem siku) jest równoważne: nieprawda że robiłem kupę lub nieprawda że robiłem siku
16 maj 16:42
fil: @ABC co jestli by zrobic tak: A − wypadla dokladnie jedna jedynka i conajmniej jedna szostka wtedy: |A| = 20 * 19 * 518
16 maj 16:43
Layla: Można to zrobić tak? Ω−zdarzenie polegające na 19−krotnym rzucie kostką, ale nie wypadnie"1" |Ω|=519 A−wypadła co najmniej jedna "6" A'− nie wypadła żadna "6" |A'|=419
 519−419 
P(A)=

 519 
16 maj 16:55
ABC: to by trzeba tak rozumować: jedna jedynka mogła wypaść w każdym z 20 rzutów i teraz pomocnicze zadanie : w 19 rzutach wypadła przynajmniej jedna szóstka i ani razu jedynka
16 maj 16:57