Pole figury Ewa: Dany jest trojkat rownoboczny o boku dlugosci 8 dm. Na jego bokach zbudowano kwadraty. Wierzchołki kwadratów, nie należące do trójkąta, położono i w ten sposob powstał sześciokat ABCDEF. Ile wynosi obwód tego szesciokata?
16 maj 16:15
janek191: Tw. kosinusów. b2 = 82 + 82 − 2*8*8*cos 120o = ... Obwód L = 3*8 + 3 *b =
16 maj 16:25
Ewa: Jest to zadanie ze szkoły podstawowej. Nie kojarzę abyśmy mieli takie twierdzenie. Można inaczej rozwiązać zadanie?;
16 maj 16:37
aabb: rysunek
16 maj 16:57
Ewa: Dziękuję
16 maj 17:07