Metody probabilistyczne i statystyka YKK: Pięć procent części komputerowych produkowanych przez pewnego producenta jest wadliwych. Jakie jest prawdopodobieństwo, że próba 5 części zawiera więcej niż 1 część wadliwą?
16 maj 12:22
annabb: policz przez przeciwne ..że nie będzie żadnej 1−P(k=0)=1−(0,95)5 = ....
16 maj 14:29