Metody probabilistyczne i statystyka YKK: Wzrost pewnej grupy osób opisany jest rozkładem normalnym o wartości oczekiwanej 172 cm i odchyleniu standardowym 6 cm. Wyznaczyć wartość wzrostu, którego nie przekracza 60% badanej populacji?
16 maj 12:16