Metody probabilistyczne i statystyka YKK: Zmierzono zużycie paliwa (l/100 km) w 15 autach pewnej marki otrzymując następujące wyniki: 4.7, 5.1, 4.3, 5.2, 5.0, 5.7, 4.6, 4.9, 5.3, 4.7, 4.9, 5.4, 4.7, 4.8, 4.9. Zakładając, że rozkład zużycia benzyny jest normalny, określ przedział ufności dla średniego zużycia paliwa na poziomie ufności 0.95. Odpowiedź powinna mieć formę (1.23; 4.56).
16 maj 12:14