Metody probabilistyczne i statystyka YKK: Dane są dwie urny z kulami: urna A zawierająca 6 czarnych i 9 białych kul i urna B o zawartości 5 czarnych i 15 białych kul. Wylosowano białą kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że pochodzi ona z urny A?. Wynik zaokrąglij do dwóch miejsc po przecinku.
16 maj 12:11
Bleee: Dubel
16 maj 12:19