PROSZĘ O POMOC W ZADANIU. maciek: W trójkącie ABC kąt CAB jest o 23 stopni mniejszy niż kąt BCA i o 14 stopni większy niż kąt ABC. Oblicz miarę kąta CAB.
16 maj 12:08
a7: suma miar kątów w trójkącie jest równa 180o ∡CAB=α ∡BCA=α+23 ∡ABC=α−14 α+α+23+α−14=180 3α+9=180 3α=171 α=57 === Sprawdzenie 57+23=80 57−14=43 57+80+43=180
16 maj 14:53