POMOCY PLIS Anonim: Dane sa dwie urny z kulami: urna A zawierajaca 6 czarnych i 9 białych kul i urna B o zawartosci 5 czarnych ´ i 18 białych kul. Wylosowano biała kule. Jakie jest prawdopodobienstwo, ze pochodzi ona z urny A?. ˙ Wynik zaokraglij do dwóch miejsc po przecinku Obliczyć z prawdopodobieństwa całkowitego? p(b1)1/2 p(1/b1)=9/15 p(b2)1/2 p(1/b2)=18/23
16 maj 11:55
Anonim: ...
16 maj 12:16
Bleee: Przecież jak byk treść zadania wskazuję na to abyś liczyć z Prawdopodobieństwa warunkowego.
16 maj 12:17
Bleee: Druga sprawa − kompletnie nie rozumiem Twojego zapisu. Co to niby jest p(1/b1)
16 maj 12:19
Anonim: A zamiast 1 − chodziło mi, aby pokazać możliwość wylosowania białej kuli z danej urny. Masz może chwilę, żeby mi wytłumaczyć prawdopodobieństwo warunkowe? Nie ogarniam tegoemotka
16 maj 12:24
PW: Anonimie, jak to "wytłumaczyć"? Od tego jest podręcznik, my tu pomagamy rozwiazywać zadania, nie prowadzimy wykładu teorii.
16 maj 12:27