ciagi dzejbi: Dany jest ciąg (an) o początkowych wyrazach a1=1,a2=11,a3=111,a4=1111,... wyznacz wzór rekurencyjny tego ciągu. wie ktoś jak wyznaczyć wzór rekurencyjny?
15 maj 18:01
ICSP: a1 = 1 a2 = 11 = 10 + 1 = 102 − 1 + 1 a3 = 111 = 100 + 11 = 103 − 1 + 11 a4 = 1111 = 1000 + 111 = 104 − 1 + 111 . . .
15 maj 18:07
Mariusz: a1=1 an=10an−1+1
15 maj 18:10
dzejbi: dzięki już widze emotka
15 maj 18:24