Funkcje acidkg: Mam takie zadanie: Wyznacz wszystkie wartości parametru m, dla którego dziedziną funkcji f(x)=logm−2(x2+(m+4)x+m+2) jest zbiór liczb rzeczywistych. Więc mamy tak m!=3 oraz m>2, dalej g(x)=x2+(m+4)x+m+2, g(x) to parabola, która ma ramiona skierowane w górę, musi zachodzić warunek: g(x)>0 a więc żeby dziedziną był zbiór liczb rzeczywistych to nie może ona mieć miejsc X0. Łącząc te warunki wychodzi mi, że m∊(2,3)∪(3, +) a w odpowiedziach mam m∊(2,3)∪(3,4). Nie wiem gdzie gubię jakiś warunek, może wy mi podpowiecie? emotka
15 maj 16:28
Jerzy: 1) m − 2 > 0 2) m − 2 ≠ 1 3) Δ < 0 i tyle.
15 maj 16:32
acidkg: Właśnie tak zrobiłem, czyli raczej odpowiedź do zadania jest błędna.
15 maj 16:36
ICSP: x2 + (m+4)x + m + 2 ma zawsze miejsce zerowe niezależnie od wyboru parametru m. Twoja odpowiedź jak i odpowiedź z podręcznika są błędne.
15 maj 16:38