geometria mr t: rysunekW okrąg dany równaniem: x2+y2+4x−4y−1=0 wpisano trójkąt równoramienny. Podstawa tego trójkąta zawiera się w prostej o równaniu k: y=−x−3. Oblicz pole trójkąta. l: y=x+4 (proste l i k przecinają się pod kontem prostym) A(−2;−1) B(−5;2) C(0;4) |AB|=32
 72 
H=

 2 
Pt=10,5
 9+92 92−9 
Jednak w odpowiedziach mam, że pole wynosi

lub

 2 2 
Pytanie czy to błąd w odpowiedziach czy ja coś źle zrobiłem?
15 maj 11:41
Bleee: Punkt C=(0, 4) nie należy do okręgu
15 maj 11:49
Bleee: Druga sprawa − nie rozpatrzyles przypadku że C leży poniżej prostej k (patrz swój rysunek)
15 maj 11:50
Minato: rysunek x2+y2+4x−4y−1=0 (x+2)2+(y−2)2=9 S(−2, 2), r=3 A = (−2, −1) B = (−5, 2)
 −2+(−5) −1+2 −7 1 
Środek odcinak AB ma współrzędne S = (

,

) = (

,

)
 2 2 2 2 
Prosta prostopadła do k i przechodząca przez punkt S y = x+b
1 7 

= −

+b ⇒ b=4 ⇒ y=x+4
2 2 
Punkt przecięcia się prostej y = x+4 oraz okręgu (x+2)2+(y−2)2=9 (x+2)2 + (x+2)2 = 9
 9 
(x+2)2=

 2 
 32 32 
x+2 =

lub x+2 = −

 2 2 
 32−4 −32−4 
x =

lub x =

 2 2 
dokończ
15 maj 11:51
mr t: fakt... dzieki
15 maj 11:53
Bogdan: rysunek Jeśli dane są: a, R to: c = R2 − a2 i d = R − c Pola trójkątów: PABC = a*(R + c), PABD = a*d.
 3 
W tym zadaniu: a =

2, R = 3
 2 
15 maj 12:24