Kombinatoryka zanonimizowany49837: Na ile sposobów można umieścić osiem pierścieni na czterech palcach u jednej reki, jeśli każdy pierścień ma inny kolor oraz kolejność pierścieni na palcu jest istotna i na każdym palcu maja się znaleźć dokładnie dwa pierścienie.
15 maj 11:19
PW: Mając wybrane cztery palce zakładamy pierścienie na wszelkie możliwe sposoby. Sposobów jest 8! − tyle ile permutacji (c1, c2|x3, c4|c5, c6|c7, c8), w których cj są różnymi elementami ze zbioru pierścieni (czerwone kreski zamiast przecinków rozdzielają poszczególne palce).
 
nawias
5
nawias
nawias
4
nawias
 
Ponieważ palców u jednej ręki jest 5, możemy 4 palce wybrać na
= 5 sposobów.
  
Odpowiedź Wszystkich sposobów opisanych w zadaniu jest 8!5.
15 maj 23:13