matematykaszkolna.pl
tryg zizi: Na podstawie wykresu funkcji y=cosx w przedziale <0;2pi> wyznacz w zbiorze liczb rzeczywistych: a)miejsca zerowe funkcji f(x)=cosx b) argumenty dla których wartość funkcji wynosi −1 pls wytłumaczcie jak to robić
14 maj 20:00
janek191: rysunek a) Miejsca zerowe:
 π 
x =

+ k*π
 2 
k − dowolna liczba całkowita
14 maj 20:09
janek191: b) x = k*π gdzie k dowolna liczba całkowita
14 maj 20:11
janek191: b) Poprawka x = π + 2π*k k − dowolna liczna całkowita
14 maj 20:13