matematykaszkolna.pl
Wyprowadź równanie okręgu o środku (a,b) i promieniu r Całeczka: Wyprowadź równanie okręgu o środku (a, b) i promieniu r. Szukałem w Internecie, ale jakoś nie mogę znaleźć. Jak się wyprowadza słynne równanie (x−a)2 + (y−b)2 = r2 ?
13 maj 19:23
Mila: Z definicji okręgu.
13 maj 19:25
Całeczka: Mógłbym prosić coś więcej, może chociaż początek, albo jakieś materiały?
13 maj 19:28
Całeczka: Głównie chodzi mi o to, że potrzebuję wyznaczyć wzór na równanie wycinka okręgu i nie wiem od czego zacząć.
13 maj 19:28
Minato: Niech S(a, b). Okrąg to zbiór punktów równoodległych od punktu S. Niech P leży na okręgu oraz P = (x, y) |SP| = r |SP|2 = r2 (x−a)2 + (y−b)2 = r2
13 maj 19:34
Bogdan: rysunek S = (x0, y0), P = (x, y) Z twierdzenia Pitagorasa: (x − x0)2 + (y − y0)2 = r2
13 maj 19:36
PW: Obywatel o dziewczęcym imieniu Całeczka marudzi, wyprowadzenie jest w książce, tylko trzeba tę książkę mieć i ją czytać.
13 maj 19:41
ABC: wyprowadzenie jest w wielu miejscach w sieci , z książkami to jest problem, przynajmniej w moim mieście bibliotekarki bronią do nich dostępu jak lwice do swoich młodych
13 maj 19:43