parametr salamandra: Parametr m dobrano tak, że rozwiązaniem nierówności (4− m2)x2 + (m + 1)x + (m + 3) ≤ 0 z niewiadomą x jest przedział postaci ⟨a ,+ ) . Wynika stąd, że a) a=−2 b) a=−1 c)a=1 d)a=2 skoro jest taki przedział, to musi być to f.liniowa Jest to funkcja liniowa gdy m=−2 v m=2 dla m=−2 −x+1≤0 x≥1 x∊(1;+), więc a=1 dla m=2 3x+5≤0
 5 
x≤−

 3 
pasuje tylko a=1?
11 maj 22:19
wredulus_pospolitus: emotka
11 maj 22:30