geometria analityczna daria: Oblicz dlugosc srodkowej trojkata ABC o wierzchołkach A=(−2,−1) ; B=(4,2) ; C(1,5) poprowadzonej z wierzchołka C.
11 maj 19:24
ICSP: policz środek odcinka AB a następnie policz jego odległość od wierzchołka C
11 maj 19:59
getin:
 9 
prawidłowa odpowiedź to

 2 
11 maj 20:08