nierówność trygonometryczna zakęcona: Rozwiąż nierówność: I −tg²x I < 1
11 maj 18:28
wredulus_pospolitus:
 1 1 
| −tg2x| = |tg2x| = |

− 1| < 1 ⇔ 0 <

< 2
 cos2x cos2x 
11 maj 18:32
mr t: −1<−tg2x<1, rozpisz na przypadki, weź ich część wspólną dwóch i koniec
11 maj 18:33
zakęcona: Dziękuję, ale jestem totalnie ciemna jeżeli chodzi o trygonometrię. Jeżeli ktoś mógłby mi rozwiązać to byłabym ogromnie wdzięczna. Jedyne co mi wychodzi to x∊(−π2 ; π2), a podejrzewam, że nie jest to poprawne..
11 maj 18:39
wredulus_pospolitus: nie jest to poprawnie
11 maj 18:40
wredulus_pospolitus: a jakbyś rozwiązała nierówność:
1 

< 2
x2 
11 maj 18:41
zakęcona: Taką nierówność bez problemu rozwiąże x∊(−nieskończoności;−12)u(12;nieskończoności)
11 maj 18:47
mr t: tak z ciekawości @wredulus, na jakim etapie nauczania jesteś?
11 maj 18:57
wredulus_pospolitus: mr t .... 'trochę' po kształceniu
11 maj 19:15
zakęcona: sytuacja opanowana, wydaje mi się, że x∊(−π4;π4)
11 maj 19:17