Oblicz miary wyznaczonych kątów Adrianna: rysunek
11 maj 18:25
HGH: 180−35=145
11 maj 18:26