wielomian jaros: Wyznacz wszystkie wartości parametru m, dla których wielomian w(x) = (x − m)(x − 2m + 3)(x + m + 2) ma trzy różne pierwiastki rzeczywiste, których suma kwadratów jest nie mniejsza niż 11. Rozwiązaniem nierówności:
 1 
(x1)2 + (x2)2 + (x3)2 ≥ 11 jest, m∊(−;

> suma <1;+) zatem dlaczego w odpowiedzi
 3 
piszę, że mam uwzględnić jeszcze
 1 
m ≠ −1, m ≠

, m ≠ 3
 3 
11 maj 15:20
fil: Podstaw te my do rownania wyjsciowego i zobacz jakie otrzymasz pierwiastki
11 maj 15:26
fil: przykladowo dla m = −1 (x + 1)(x + 5)(x + 1)
11 maj 15:27
Saizou : bo mają być różne, czyli m ≠ 2m−3 ⇒ m ≠ 3 m ≠ −m−2 ⇒ m ≠−1
 1 
2m−3 ≠ −m−2 ⇒ m ≠

 3 
11 maj 15:34
jaros: no dobra rouzmiem już
11 maj 15:42