Wykaż, że poniższe funkcje są różnowartościowe w swojej dziedzinie Ferd: Proszę pomóżcie! Wykaż, że poniższe funkcje są różnowartościowe w swojej dziedzinie: a) f(x)= 5x b) f(x)= −3 3x + 5
11 maj 15:20
Maciess: Weźmy u,w∊Df f(u)=f(w)⇔5u=5w 5u=5w u=w Więc f jest różnowartościowa.
11 maj 15:44
Nienor: Funkcja różnowartościowa to taka, która dla różnych argumentów ma różne wartości, co jest równoważne z: dla x1, x2 należącego do dziedziny funkcji z f(x1)=f(x2) wynika, że x1=x2 1. Najpierw dziedzina funkcji f(x) = p(5x) Df = {x≥0, x∊R} I teraz bierzemy x1 i x2, i podstawiamy do wzoru funkcji: 5x1=5x2 5x1=5x2 x1=x2
11 maj 15:46