zamień Student : Jak z postaci (n+1)2n przejść do n2n+1?
11 maj 15:08
Nienor: Te postacie nie są sobie równe: (n+1)2n = n2n+1 (n+1)2n = 2n2n n+1 = 2n to nie jest tożsamość. Może chodzi o (n+n)2n = n2n+1?
11 maj 15:50