sila zalezna od przemieszczenia Gosc: Oblicz pracę W siły F=cs (gdzie c jest stałym współczynnikiem) na drodze s przesuwania ciała. Zauważ, że tutaj siła F nie jest stała. Podaj inny przykład, kiedy siła zmienia się liniowo wraz z przesunięciem ciała s.
11 maj 14:11
piotr: W = ∫ F(s) ds
11 maj 16:18
Nienor: W = Fs = cs2 Siła sprężystości: F = −kx
11 maj 16:18