Dane są nika: Dane są trzy niewspółliniowe punkty: A = (1,1) , B = (6 ,2 ) , C = (4,5) . Ile jest wszystkich punktów D takich, że czworokąt o wierzchołkach w punktach A ,B ,C ,D jest trapezem prostokątnym?
11 maj 13:15
janek191: rysunek
11 maj 13:46
janek191: rysunek
11 maj 14:05
fil: 6
11 maj 14:40