Całki podwójne Kamila: Czy to jest pierwsze równanie jest równe temu drugiemu? f(x,y) = xy, w elipsie o środku w zerze oraz półosiach 2, 1, f(x,y) = xy, gdzie D: x≥0; 1≤x2+y2≤2
11 maj 13:10
Nienor: rysunek1. Elipsa:
x2 

+y2 = 1
2 
niebieski 2. Pierścień ograniczony dwoma ogręgami czerwone
11 maj 16:30